Odgušenje sudopera, lavaboa, slivnika

Cišćenje sudopere se vrši uz pomoć više alata. Postoje alati koji služe za odgušenje sudopere i alati uz pomoć kojih se čisti odvod od sudopere (čišćenje odvodne cevi).
Česti uzroci zagušenja sudopere jesu: talog od kafe, masnoća, sitni ostaci od hrane, prašak za sudo mašinu (u slučaju kada je odvod od sudo mšine prikačen za odvod od sudopere (u većini slučajeva))….
U nekim slučajevima, ako je došlo do lakšeg zagušenja sudopere, odgušenje se može izvršiti i usisno potisnom (vakum) ručnom pumpom.

sudopera-cevi

Mašinsko odgušenje lavaboa vrši se tako što se skine sifon ispod lavaboa, zatim pročisti specijalnim sajlama, tek se onda kreće u otpušavanje cevi. To je cev koja ide od mesta na kom sifon ulazi u zid, sve do glavne vertikalne/horizontalne cevi. 
99% uspešnosti u odgušenju postiže se sa mašinskim spiralnim sajlama koje temeljno čiste naslage sa zidova cevi i uklanjaju sve prepreke.
Naš savet je da nikako ne pokušavate sami sa ručnim sajlama da rešite problem. Tako ćete možda napraviti samo još gore.
Najčešći uzrok zbog kog dolazi do zapušenja cevi jesu dlake (kosa) koje se natalože u sifonu i cevima. Takođe veliki problem nastaje i ako se dugo godina nije čistio odvod jer se sve nečistoće natalože u cevima i sifonu.

U majstorskim radionicama najčešće dolazi do zagušenja lavaboa jer se u cevima natalože ostaci od paste, koja se koristi za pranje masnoće sa ruku. Veoma teško je skinuti te naslage običnom ručnom sajlom, zato nemojte da se mučite nego pozovite nas. Mi ćemo se pomučiti umesto vas!

Odgusenje odvoda u podu (podnih slivnika)
Postoje slivnici raznih dimenzija, vrsta i veličina odvodnih cevi. U zavisnosti od veličine cevi naš vodoinstalater će koristiti spiralne mašinske sajle određenih debiljina.
Kada su slivnici napunjeni talogom od masnoće, peska ili nekog drugog mulja tu je potrebno otpušiti slivnik vozilom WOMA pod visokim pritiskom vode. Tako će se cevi isprati od taloga kako ne biste morali, neki duži vremenski period, da brinete da će se vaš slivnik opet zapušiti.
U kupatilima, gde su slivnici povezani na odvod od tuš kabine ili kade, ili na odvod od veš mašine, najčšće dolazi do zagušenja zbog taloženja dlaka/kose i taloženja sapunice ili ostataka od praška za veš.

Otpušavamo svaku vrstu slivnika, bilo da su to unutrašnji ili spoljašnji slivnici, ulični ili dvorišni, gajger ili obični slivnici.
U koliko je u pitanju gajger slivnik potrebno je prvo očistiti slivnik specijalnim alatima od taloga, pa ga zatim otpušiti mašinskim sajlama ili vozilom WOMA.
Naš vodoinstalater će ostaviti mesto oko intervencije čistim.