Snimanje kanalzicaionih cevi

Video zapis i slike dobijate na USB-u ili CD-u

Kako bismo bili sigurni u čemu je problem, da li je došlo do standardnog zagušenja ili neki strani predmet pravi problem neophodno je izvršiti snimanje kanalizacionih cevi.
Bez ove vrste provere vodoinstalater može samo da nagađa, na osnovu svog iskustva, šta bi mogao biti problem.
Radimo snimanje kanalizacionih cevi prečnika od Ø 20 do Ø 1000. Video zapis je u boji sa vrhunskim kvalitetom rezolucije.